logo


La Conselleria de Justícia i Benestar Social anuncià el passat 28 de desembre de 2011 el tancament de 32 de les 46 oficines d’atenció a la víctima del delicte existents a la ComuniLlegir més